Drobečková navigace

O firmě > ČASTÉ DOTAZY > Klimatizace

KLIMATIZACE - časté dotazy

Klimatizace zajišťuje dosažení a udržení pažadované teploty v instalovaném prostoru (je možné nejen chladit, ale i vytápět). Klimatizace může být dodávaná jako samostatně nebo může být součástí vzduchotechniky (větrání). Všechy klimatizace jsou dělené, to znamená že skládají ze dvou částí - jednotky, která vyrábí chlad a jednotky, která tento chlad předává do požadovaných prostor. Obě jednotky jsou pak propojeny izolovaným potrubím.

Různorodost klimatizovaných prostor, množství požadavků na provoz, řízení, stavební omezení a také ekonomičnost provozu vedou k různým návrhům vhodných zařízení napříč širokým spektrem výrobců. Naše firma po mnoholetých zkušenostech preferuje dodávku zařízení fy.Toshiba, Panasonic a finančně zajímavou značku LG. Vše se však odvíjí od konkrétních požadavků, na které najdeme nejvhodnější řešení

Jaká je zapotřebí stavební připravenost?

  • ideálně jsou zhotoveny prostupy pro rozvody Cu potrubí, rozhodnuto o způsobu provedení rozvodů potrubí (viz. jakým způsobem jsou provedeny Cu rozvody a odvod kondenzátu), hotové finální omítky v případě nezasekaných Cu rozvodů, Dále jsou známy místa pro osazení jednotek s dostatečnou statickou únosností, je přivedena silová elektřina k budoucím jednotkám, napojení ZTI na odvod kondenzátu (pro odvod kondenzátu samospádem je zapotřebí dodržet spád min. 1 cm/bm délky potrubí)

Jakým způsobem jsou provedeny Cu rozvody a odvod kondenzátu?

  • potrubí je možné zasekat do zdiva, skrýt v předstěnách a mezistropních prostorech. V těchto případech je zapotřebí provést Cu rozvody a odvodu kondenzátu ještě před finálním zaklopením konstrukcí nebo provedením omítek. Jednoduší variantou je provést rozvody až po zhotovení finálních povrchů a zakrýt je do montážních plastových lišt. Nejjednodušší a nejlevnější variantou je nechat rozvody přiznané.

Jak jsou možnosti ovládání klimatizace?

Jaké zařízení zvolit pro klimatizaci RD (bytu)?