Drobečková navigace

O firmě > ČASTÉ DOTAZY > Servis

SERVIS - časté dotazy

Proč se musí na jednotkách provádět servis?

  • Jako každé složitější technické zařízení, potřebuje i klimatizace pravidelnou preventivní kontrolu jednotlivých součástí (motor, ventilátor, řídicí deska, kondenzátor, okruh chladiva atd.), kontrolu množství a kvality náplní (olej, chladivo) a kontrolu nastavených funkcí.

Jak často a kdy je vhodné servis provádět?

  • Zpravidla doporučujeme u velkého chlazení dvě prohlídky ročně a to na jaře před hlavní chladicí sezónou a na podzim před zazimováním. V případě nepřetržitého provozu zařízení je vhodná četnost servisních prohlídek 3× ročně. U malých zařízení je vhodné dodržet četnost 1× ročně.

Kdo má povinnost provádět revizi těsnosti chladících okruhů?

  • Revizi těsnosti chladicích okruhů je povinen provádět provozovatel zařízení. Četnost revize závisí na množství chladiva v chladícím okruhu. Pro 3-30 kg v okruhu se provádí revize 1× ročně, 30-300 kg 2× ročně, nad 300 kg je povinnost 4× ročně se souběžnou instalací detektorů úniku chladiva.

Kdy je třeba provést vyčištění kondenzátoru tlakovou vodou?

  • Při zanesení kondenzátoru (prach, pyl a nečistoty) je znemožněn průchod vzduchu/vody kondenzátorem, a tudíž je omezena nebo znemožněna jeho funkce a zařízení vypadává na vysoký tlak chladiva. Čištění se provádí zpravidla 1× ročně na jaře nebo v létě dle konkrétní situace a míry zašpinění.

Jak je to s dodávkou náhradních dílů?

  • Náhradní díly k jednotkám jsou dodávány v nejběžnějších případech do dvou týdnů od objednání. 

Máme zařízení s chladivem R22. Co s tím a jaké jsou možnosti?

  • Tato zařízení se mohou dále používat pouze pro ně platí tato omezení: dokonce roku 2014 lze při úniku doplnit regenerovanými chladivy A od 1.1.2015 nelze v případě úniku chladiva zařízení opět doplnit a dále provozovat.Další možností je repase stroje na nový typ chladiva. Tato repase obnáší kompletní odsátí chladiva, několikanásobnou filtraci a záměnu olejové náplně. Na to je vždy třeba vytvořit konkrétní nabídku.

Kdy je třeba provádět výměnu olejové náplně?

  • Kvalita olejové náplně je ovlivněna mnoha faktory. Hlavními jsou doba použití, naběhané provozní hodiny stroje, způsob provozování zařízení (trvale v maximální zátěži/ nahodile) apod. Výrobce doporučuje každoroční kontrolu olejové náplně s tím, že zpravidla (a hlavně z obvyklé praxe a ze zkušenosti) k výměně dochází v rozmezí 2-3 roků s naběhanými hodinami cca 4-5 tisíc. Pro výměnu přitom stačí dosažení pouze jednoho z těchto faktorů. Kvalita náplně výrazně ovlivňuje životnost kompresoru.

Co si může uživatel klimatizace provádět na zařízení sám?

  • Základní zevrubnou kontrolu zařízení, základní vyčištění a kontrolu zanesení filtrů a kondenzátoru. Je vhodné, aby si uživatel sám kontroloval případné alarmy stroje a chybová hlášení.